besticka

besticker
bestack
bestuckit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till besticka

Hur böjs ordet besticka på svenska?

Presens: besticker
Preteritum: bestack
Supinum: bestuckit

Vad betyder besticka inom juridik ?

muta; förleda, locka

Möjliga synonymer till besticka

Relaterat till besticka

motiv

arbetslust

köp

oredlighet

falskhet

lön

anbud

Diskussion om ordet besticka