besvika

Verb

Översättningar

Hur används ordet besvika

  • "– Det viktiga är att vi skickar ett tydligt budskap nu om att vi är besvika på den politik som förs."
  • "Många besvika över vårdavtalet : Länsordförande hotar lämna yrket"
  • "Det är oklart hur många som är drabbade, men på biljett.nus facebooksida rasar kommentarerna in från arga och besvika biljettköpare som varken har biljetter eller får kontakt med företaget."

Relaterat till besvika

oredlighet

villfarelse

hopplöshet

kriminalitet

orätt

obehörighet

försumlighet

missbelåtenhet

Diskussion om ordet besvika

  • - 2012-01-18

    disappoint (third-person singular simple present disappoints, present participle disappointing, simple past and past participle disappointed) To displease by e.g. underperforming His lack of respect disappointed her. I am disappointed by this year's revenue.