förkrossa

förkrossar
förkrossade
förkrossat
Verb

Översättningar

Synonymer till förkrossa

Hur böjs ordet förkrossa på svenska?

Presens: förkrossar
Preteritum: förkrossade
Supinum: förkrossat

Vad betyder förkrossa inom juridik ?

bryta ner, tillintetgöra

Relaterat till förkrossa

fruktan

lidande

obehag

tungsinthet

hopplöshet

sammandragning

oförmåga

övermått

ödmjukhet

Diskussion om ordet förkrossa