foga sig

fogar sig
fogade sig
fogat sig
Verb

Översättningar

Synonymer till foga sig

Hur böjs ordet foga sig på svenska?

Presens: fogar sig
Preteritum: fogade sig
Supinum: fogat sig

Möjliga synonymer till foga sig

Relaterat till foga sig

samtycke

underkastelse

lättvindighet

mildhet

underlägsenhet

ödmjukhet

slump

tillfälle

lydnad

omständighet

Diskussion om ordet foga sig