tör

Verb

Hur används ordet tör

  • "Thorbjörn Larsson har varit chefredak- tör på DN i tre år."
  • "- Exporten har ökat stadigt med undan- tag för 2007 då den backade lätt, sä- ger Andreas Ekman som är generaldirek- tör på Inspektionen för strategiska produkter ( ISP )."
  • "- Men framför allt är det en dom mot Pirate Bay och ingenting som rör någon opera- tör, säger han till Svenska Dagbladet."
  • "Det bekräftar Philip Simon, informa- tör på Försvarsmakten, för TT."
  • "Han avslöjades av en amerikansk infiltra- tör som jobbade åt den federala poli- sen i USA."
  • "Anita Ferm, tidigare utbildningsdirek- tör i Stockholms stad, har fått i upp- drag att utreda frågan och ska presen- tera sitt förslag senast i mars 2008."
  • "- Målet är att alla berörda ska ha fått tillbaka elen under dagen, berättar Carola Hjerthén, kommunika- tör på Fortum för SVT Text & webb."
  • "Han anlit- ades samtidigt av polisen som informa- tör."
  • "Men det är inte orealistiska krav, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirek- tör Claes Tingvall till DN."
  • "- Det beror på att man har en helt annan löne- struktur, säger kommunikationsdirek- tör Margareta Nyström."

Diskussion om ordet tör