anta

antar
antog
antagit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet anta på svenska?

Presens: antar
Preteritum: antog
Supinum: antagit

Hur används ordet anta

 • "det antas att..."
 • "Antagen som studerande vid universitetet i..."
 • "Lagförslaget antogs enhälligt"
 • "Japan kommer att anta energibesparande teknik"
 • "Familjen fick också godkännande att anta namnet Du Lys"
 • "Jag beslöt också att anta idén"
 • "torkan skulle kunna anta oroväckande proportioner"
 • "Jag antar det"
 • "Låt oss anta att han skapar fred och kärlek på jorden"
 • "Enligt Martin Schulz kommer parlamentet förmodligen att anta eller förkasta budgeten i en hemlig omröstning."
 • "Eller skall vi anta att läsaren själv förväntas att fylla i vad det innebär att Koranen uppfattas som guds ord?"
 • "Viktigaste förändringen i det nya partiprogram ni ska anta?"
 • "En sådan slutsats är långt ifrån självförklarande, något som Åberg tycks anta."
 • "– Genom att alltid göra sitt bästa i varje match, det är egentligen inte mer än så; anta utmaningen det är : Ett slag på två fronter."
 • "– Man måste ha anledning att anta att en person vistas illegalt här för att få kontrollera dess ID-handlingar, enligt utlänningslagen."
 • "Om man kommer till en arbetsplats och två personer avviker från platsen springande så har man anledning att anta att de inte ska vara i landet, säger Marita Bengtsson."
 • "Nästa vecka ska Västra Götalandsregionen anta en budget för 2014 där vi hoppas att industriell utveckling står i fokus."
 • "Det borde göras en heltäckande genomgång av alla löneförmåner hos statens myndigheter och bolag för att ta tag i de här frågorna och sedan anta riktlinjer, anser Andersson."
 • "Vill jordägaren anta ditt erbjudande måste han lämna besked inom en månad."
 • "Han antog erbjudandet om arbete"
 • "Han antog inbjudan"
 • "Hon antogs till högskolan"
 • "Du måste antas som studerade vid..."
 • "Jag antar att det är ett juridiskt spörsmål"

Ordet anta har 8 betydelser

 • Inom religion
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
religion
vardagligt
generell
allmänt
generell
generell
generell
generell

Mindre vanlig betydelse av ordet anta inom generell

Översättningar

Synonymer till anta

Möjliga synonymer till anta