garantera

garanterar
garanterade
garanterat
Verb

Hur böjs ordet garantera på svenska?

Presens: garanterar
Preteritum: garanterade
Supinum: garanterat

Hur används ordet garantera

  • "Men han kunde inte garantera att alla plattor kommer att hittas."
  • "– Så länge vi inte kan garantera att man kan känna sig lugn och säker på sammanträden kommer det att fortlöpa."
  • "– Vi har begärt att det ska göras fler mätningar, för vi kan ju inte hundraprocentigt garantera att det inte finns onormala värden i lokalerna, säger Helene Frykler."
  • "– Det absolut jobbigaste har varit att se filmerna, men jag kan garantera att de aldrig har och aldrig kommer att spridas."
  • "– Med elva försthandssökande till hösten, och totalt 42 elever på skolan, kan vi inte på sikt garantera en utbildning av hög kvalitet för våra elever."
  • "Men kan ni garantera att rören inte innehåller någon form av avlyssningsutrustning, till exempel SONAR eller liknande?"
  • "Bibliotekschefen såg ingen annan möjlighet än att minska öppettiderna för att ge personalen en dräglig arbetsmiljö och kunna garantera deras säkerhet."
  • "Men att garantera att det inte finns någonting kvar efter en sådan genomsökning, den garantin har jag inte lämnat, säger Per Jonsson."
  • "– Ja, det tror jag nog vi kan garantera."
  • "Jag tycker också att det är ofattbart, men jag kan garantera att det inträffade är sant, säger hon."

Rim på garantera

Vad betyder garantera inom ekonomi ?

försäkra, lova

Relaterat till garantera

bevis

löfte

tillåtelse

behörighet

övertygelse

myndighet

visshet

bifall

skydd

bekräftelse

rättfärdigande

säkerhet

Diskussion om ordet garantera