bestyrka

bestyrker
bestyrkte
bestrykt
Verb

Översättningar

Synonymer till bestyrka

Hur böjs ordet bestyrka på svenska?

Presens: bestyrker
Preteritum: bestyrkte
Supinum: bestrykt

Vad betyder bestyrka inom bildligt ?

ge styrka (stöd) åt

Relaterat till bestyrka

behörighet

bekräftelse

orsakssammanhang

beteckning

bevis

prövning

riktighet

varaktighet

betydelse

Diskussion om ordet bestyrka