insistera

insisterar
insisterade
insisterat
Verb

Översättningar

Synonymer till insistera

Hur böjs ordet insistera på svenska?

Presens: insisterar
Preteritum: insisterade
Supinum: insisterat

Hur används ordet insistera

  • "– Om man fortsätter att insistera på att driva igenom ett beslut som är så dåligt underbyggt så kommer vi att begära återremiss på fullmäktige, säger Alexander Wendt ( M ), oppositionsråd."
  • "” Att blint insistera på nedskärningar ( av pensionerna ) i ett land med 25 procents arbetslöshet och där hälften av alla ungdomar är arbetslösa, kommer bara att ytterligare försämra den redan dramatiskt dåliga sociala situationen ”, skriver vänsterledaren Tsipras enligt Reuters."
  • "– Vi kommer att insistera på att sjukvården ska vara med, därför att det finns en sorts kris inom sjukvården."
  • "- Vi kommer från dansk sida fortsätta att insistera på att Bahrain till fullo respekterar de mänskliga rättigheterna, säger hon vidare."
  • "Och att dessutom insistera på att ge personer tillåtelse att resa in i landet, även om de skulle göra sitt bästa för att skada Israel?"
  • "Jag tror att kulturministerns främsta uppgift är att fortsätta insistera på att kulturinstitutioner ska ha en stor frihet, säger Daniel Birnbaum, chef för Moderna Museet."
  • "Men jag vill också insistera på att konflikten inte beror på någon konflikt mellan män och kvinnor, utan att det finns helt andra orsaker, säger Anders Olsson till SVT."
  • "Därför är det ett verktyg att insistera på den lögn som film kan vara."
  • "– Jag kan bara insistera på att det sitter människor i fängelse som också har en röst."
  • "Att insistera på att använda ” neger ” är ett tecken på att skildringar av rasism och förtryck ofta sker på vita människors villkor."

Diskussion om ordet insistera