aktgiva

Verb

Relaterat till aktgiva

varning

uppmärksamhet

omsorg

syn

hörsel

bekräftelse