överblicka

överblickar
överblickade
överblickat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till överblicka

Hur böjs ordet överblicka på svenska?

Presens: överblickar
Preteritum: överblickade
Supinum: överblickat

Hur används ordet överblicka

  • "Han har inte kunnat överblicka konsekvenserna av sitt handlande."
  • "Med tre sälarter, 14 kustlän, flera jaktperioder och ibland lokala eller kompletterande beslut är skyddsjakten på säl inte helt lätt att överblicka."
  • "Uppsalaföretaget har nu stoppat alla sina leveranser och uppger för SVT:s ABC att man nu försöker överblicka situationen."
  • "Vi känner att vi har extremt svårt att överblicka framtiden, jag kan tyvärr inte svara på det, säger hon."
  • "Enligt forskarna har inte kommunerna kompetens att överblicka de biologiska och samhällsekonomiska effekterna av att skjuta enskilda rovdjur."
  • "Enligt Niklas Lindh är det avspärrningar överallt så han har ännu inte haft möjlighet att överblicka hela det branddrabbade området."
  • "En fram och en bak, detta för att ha en möjlighet att kunna överblicka hela flaket."
  • "– Vi har haft en snabb brandspridning som har varit svår att överblicka."
  • "I det här läget är det svårt att överblicka."
  • "Den tekniska utvecklingen kommer att skapa nya möjligheter, sådant vi själva kanske inte kan överblicka idag."