visitera

visiterar
visiterade
visiterat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till visitera

Hur böjs ordet visitera på svenska?

Presens: visiterar
Preteritum: visiterade
Supinum: visiterat

Hur används ordet visitera

 • "Vi får inte visitera i kroppshåligheter."
 • "Båda anser att polisens agerande – som benämns Stop and Frisk, stoppa och visitera – är en del av framgången."
 • "Båda anser att polisens agerande – som benämns Stop and Frisk, stoppa och visitera – är en del av framgången."
 • "Det är en omöjlighet att kunna visitera det, säger han."
 • "Det är en omöjlighet att kunna visitera det, säger han."
 • "70 procent av svarta tycker att det finns ett problem med polisdiskriminering mot svarta, medan bara var tredje vit amerikan håller med, trots all uppmärksamhet på Trayvon Martin-fallet i år och den uppmärksammade ” stop and frisk ” - lagen i New York, där polisen har rätt att stanna och visitera brottsmisstänkta på tvivelaktiga grunder : 9 av 10 av dem som stoppas är svarta eller latinamerikaner, och 8 av 10 är oskyldiga."
 • "Kriminalvården vill använda metalldetektorer och visitera personer för att öka säkerheten inom frivården."
 • "I ett förslag till justitiedepartementet vill nu Kriminalvården få till en lagändring så att frivårdens lokaler förses med metalldetektorer och personalen får rätt att visitera klienter."
 • "Men ännu finns det inga planer på att visitera hockeypubliken som kommer på tisdag."
 • "– Nej, inte att visitera alla."
 • "Kriminalvården vill använda metalldetektorer och visitera personer för att öka säkerheten inom frivården."
 • "I ett förslag till justitiedepartementet vill nu Kriminalvården få till en lagändring så att frivårdens lokaler förses med metalldetektorer och personalen får rätt att visitera klienter."
 • "Men ännu finns det inga planer på att visitera hockeypubliken som kommer på tisdag."
 • "– Nej, inte att visitera alla."
 • "Men vi har befogenhet att visitera om det behövs."
 • "Däremot har inte provvakterna rätt att visitera människor."
 • "Dessa kunde vi ju inte visitera, säger Vahap Kizil, sportchef Dalkurd, som ändå är nöjd med hur man förberett sig."
 • "Då ville sjukhusledningen visitera inspektörerna."
 • "Rättspysk i Säter ville visitera inspektörer"
 • "Det finns idag inget lagstöd för att visitera besökare på missbrukshem."

Diskussion om ordet visitera