skärskåda

skärskådar
skärskådade
skärskådat
Verb

Översättningar

Synonymer till skärskåda

Hur böjs ordet skärskåda på svenska?

Presens: skärskådar
Preteritum: skärskådade
Supinum: skärskådat

Hur används ordet skärskåda

 • "Samtidigt kan det finnas skäl att skärskåda organisationer som säger sig vilja jobba för unga."
 • "Riksrevisionen varken kan eller får uttala sig om politikens innehåll eller vilka prioriteringar som bör göras, däremot har myndigheten i uppgift att skärskåda huruvida regeringen levt upp till sina åtaganden på ett redigt och transparent vis."
 • "Samtidigt kan det finnas skäl att skärskåda organisationer som säger sig vilja jobba för unga."
 • "Olle Eriksson tycker också att stadsdelsledningen nog borde skärskåda de bokförda posterna i den spräckta budgeten, och förklarar att skolan under året förändrats från att ha klasser från årskurs 1 – 9, till att från hösten enbart ha årskurs 1 – 6."
 • "” Man måste ställa sig utanför världen för att skärskåda den ”, tycker han, men är samtidigt självkritisk nog för att se det smått löjliga och monomana i anspråken."
 • "” Man måste ställa sig utanför världen för att skärskåda den ”, tycker han, men är samtidigt självkritisk nog för att se det smått löjliga och monomana i anspråken."
 • "Hans drivkraft är nyfikenheten, men lika mycket handlar det om att pröva den egna omdömesförmågan, att skärskåda dygderna och bristerna."
 • "Tack vare många av GP:s läsare har vi kunnat skärskåda anbudsförfrågan, delar av Ansaldobredas anbud och de protokoll som den så kallade styrgruppen för upphandlingen efterlämnat."
 • "Tack vare många av GP:s läsare har vi kunnat skärskåda anbudsförfrågan, delar av Ansaldobredas anbud och de protokoll som den så kallade styrgruppen för upphandlingen efterlämnat."
 • "Huvudpersonen Ester Nilsson är en lysande utgångspunkt : som essäist och poet har hon tagit på sig uppgiften att skärskåda tillvaron som den egentligen är, blottlägga livet så att andra kan se vad hon ser."
 • "Tunbäck konstaterar att Eritrea bär hela ansvaret men att ” Sverige måste skärskåda sin egen roll ”."
 • "Allra viktigast att skärskåda är strategin att sitta i regering till varje pris, säger hon och fortsätter :"
 • "Det gav honom inte bara möjligheten att skärskåda sina egna barndomsminnen, utan också de vuxna män och kvinnor som fanns runtomkring honom."
 • "Stresskonsulten Eva Borgström pratade om vikten av att skärskåda sitt liv."
 • "Vi undviker ibland att skärskåda maten, men vi försöker äta det som bjuds när vi reser i Asien."
 • "Tunbäck konstaterar att Eritrea bär hela ansvaret men att ” Sverige måste skärskåda sin egen roll ”."
 • "I söndagens Sommar i P1 kommer Janne Josefsson att skärskåda sig själv."
 • "Konkursförvaltaren Rickard Ström har ett tiotal anbud att skärskåda."
 • "En ny myndighet ska skärskåda kvaliteten på landets högskoleutbildningar."
 • "När jag gör mina utredningar så har arbetslivserfarenheten lärt mig att ju fler ögon som får skärskåda utredningarna under arbetet med att ta fram dem, desto bättre blir de."

Diskussion om ordet skärskåda