komplettera

kompletterar
kompletterade
kompletterat
Verb

Översättningar

Synonymer till komplettera

Hur böjs ordet komplettera på svenska?

Presens: kompletterar
Preteritum: kompletterade
Supinum: kompletterat

Hur används ordet komplettera

 • "Han lärde sig läsa de äldsta handskrivna originaldokumenten i centrala arkiv, och satt träget på Lysekils bibliotek för att ständigt komplettera sina kunskaper."
 • "Den sommaren skulle jag komplettera en kurs och befann mig därför på campus."
 • "Om man säger ” redogör för ”, då kan man göra tillägget att ” komplettera med egna exempel ” eller ” hur relaterar du till det här? ”."
 • "Och det är just denna typ av säkerhetsproblem som gör att både myndigheter och regeringen länge begärt att SKB skall komplettera sin redovisning av en slutförvaring på 3 – 5 km djup i breda borrhål."
 • "Men varför konkurrera när det är så mycket förnuftigare att komplettera varandra?"
 • "SSU vill även att de som saknar gymnasiekompetens skall få komplettera sina betyg ” med generös ersättning ”."
 • "– Om du tycker om råa grönsaker, komplettera dem med några tillagade eller med en varm soppa under vintern."
 • "Stad och landsbygd kan komplettera varandra."
 • "Det handlar om en period på ett par år då den som fått stanna skall lära sig svenska, komplettera sin utbildning, få praktik."
 • "De datormodeller som vi har till hjälp för att förutse vädret går att komplettera med aktuella observationer och information från satellitbilder."
 • "– Det här är bara ytterligare ett verktyg som Kriminalvården har sett att det skulle vara bra att komplettera med, men det ska bara användas om man anser att det finns skäl att misstänka att en klient till exempel bär vapen, säger Jonni Karlberg, kriminalvårdschef i Karlskrona."
 • "Därav fanns ingen anledning för polisen att komplettera denna tekniska undersökning med en manuell genomgång av telefonen. ”"
 • "Tidigt på morgonen brukar folk stå i kö in på mässan och ha med sig en kopp som de vill komplettera och letar efter just det föremålet, säger Mats Eurenius."
 • "– Vi har bett föreningen att komplettera sin bygglovsansökan innan politikerna i nämnden kan fatta ett beslut, säger bygglovschef Kristina Stark."
 • "Informationsnumret ska komplettera nödnumret 112."
 • "Fartyget som sätts in är M / V Gute från Gotlandsbolaget och kommer att komplettera Stena Vision, Stena Spirit och Stena Baltica med fokus på Stena Lines fraktverksamhet."
 • "Men vi ska komplettera med grunderna och skälen till överklagandet och jag kan därför inte säga mer om det i dag, säger Marcus Törnberg, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Blekinge."
 • "Man kanske har kompetens inom ett område själv och kan här hitta kollegor som kan komplettera i ett annat."
 • "– Det kändes som en ypperlig möjlighet att komplettera museets arkiv."
 • "En majoritet i riksdagens försvarsutskott vill låta Försvarsmakten ta över ansvaret för att sköta och komplettera materiel – något som i dag görs av Försvarets materielverk ( FMV )."

Vad betyder komplettera inom sjöfart ?

tillföra eller tillägga saknade delar eller egenskaper till något för att göra det till en helhet eller fullständig

Relaterat till komplettera

fullbordan

begriplighet

tillräcklighet

alstring

hjälp

anskaffning

fullständighet

återställande

helhet

förbättring

Diskussion om ordet komplettera