reorganisera

reorganiserar
reorganiserade
reorganiserat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet reorganisera på svenska?

Presens: reorganiserar
Preteritum: reorganiserade
Supinum: reorganiserat

Hur används ordet reorganisera

  • "Då behöver de vila, reorganisera sig och dra slutsater av vad som har gått bra och vad som behöver förbättras."
  • "Jag har också ansvar att delta i processen för att forma ny politik och reorganisera."
  • "Hon tycker också att man som forskare borde studera om Antinitus hypotes om att reorganisera ljudloopar i hörselsystemet verkligen är sann."
  • "– Det här är ett viktigt erkännande för oss och vi får nu en chans att kunna reorganisera vår verksamhet 2009, säger Lars Hansson som är verksamhetschef för Utvandrarnas hus."
  • "Då behöver de vila, reorganisera sig och dra slutsater av vad som har gått bra och vad som behöver förbättras."
  • "Jag har också ansvar att delta i processen för att forma ny politik och reorganisera."
  • "Hon tycker också att man som forskare borde studera om Antinitus hypotes om att reorganisera ljudloopar i hörselsystemet verkligen är sann."
  • "– Det här är ett viktigt erkännande för oss och vi får nu en chans att kunna reorganisera vår verksamhet 2009, säger Lars Hansson som är verksamhetschef för Utvandrarnas hus."