främja

främjar
främjade
främjat
Verb

Hur böjs ordet främja på svenska?

Presens: främjar
Preteritum: främjade
Supinum: främjat

Hur används ordet främja

 • "Alfred Appelros har nyligen tagit över ägandet av Citybolaget som ska främja handeln i Olofström."
 • "Vi vill främja djurlivet i vattnet och detta det största beviset för att det går att genomföra, säger Zakarias Mibesjö, en av eleverna."
 • "– De projekt vi prioriterat är viktiga satsningar för att främja hälsa och hållbart arbetsliv dels för anställda i Olofströms kommun och dels för nyanlända i syfte att stärka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden."
 • "– Jag kan inte ta ansvar för att ersättning som ska främja integration används till lokalhyra."
 • "Två projekt i Blekinge har tilldelats åtta miljoner kronor i EU-medel för att främja hälsa och hållbart arbetsliv."
 • "Syftet är bland annat att främja kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande."
 • "Skolturnén finansieras av Rymdstyrelsen och är ett led i myndighetens arbete för att främja intresset för naturvetenskap och rymd hos svenska skolungdomar."
 • "Det har gjort många studenter upprörda – liksom NetPort Science Park, som är en verksamhet som ska främja samverkan mellan högskolan och en rad företag."
 • "BTH ska tillsammans med drygt 20 företag och institut utforma kurser för att främja utvecklingen av system för tillståndsövervakning på distans."
 • "I testamentet hade paret skrivit att att ändamålet för donationen var att ” främja vård av behövande ålderstigna som är bosatta på Gerbogården och Slottsgården ”, vilket är Sölvesborgs två centrala äldreboenden."
 • "Alfred Appelros har nyligen tagit över ägandet av Citybolaget som ska främja handeln i Olofström."
 • "Vi vill främja djurlivet i vattnet och detta det största beviset för att det går att genomföra, säger Zakarias Mibesjö, en av eleverna."
 • "– De projekt vi prioriterat är viktiga satsningar för att främja hälsa och hållbart arbetsliv dels för anställda i Olofströms kommun och dels för nyanlända i syfte att stärka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden."
 • "– Jag kan inte ta ansvar för att ersättning som ska främja integration används till lokalhyra."
 • "Två projekt i Blekinge har tilldelats åtta miljoner kronor i EU-medel för att främja hälsa och hållbart arbetsliv."
 • "Syftet är bland annat att främja kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande."
 • "Skolturnén finansieras av Rymdstyrelsen och är ett led i myndighetens arbete för att främja intresset för naturvetenskap och rymd hos svenska skolungdomar."
 • "Det har gjort många studenter upprörda – liksom NetPort Science Park, som är en verksamhet som ska främja samverkan mellan högskolan och en rad företag."
 • "BTH ska tillsammans med drygt 20 företag och institut utforma kurser för att främja utvecklingen av system för tillståndsövervakning på distans."
 • "I testamentet hade paret skrivit att att ändamålet för donationen var att ” främja vård av behövande ålderstigna som är bosatta på Gerbogården och Slottsgården ”, vilket är Sölvesborgs två centrala äldreboenden."

Diskussion om ordet främja