favorisera

favoriserar
favoriserade
favoriserat
Verb

Översättningar

Synonymer till favorisera

Hur böjs ordet favorisera på svenska?

Presens: favoriserar
Preteritum: favoriserade
Supinum: favoriserat

Hur används ordet favorisera

 • "Tingsrätten slog i sin dom i april i år fast att Lundgren fick teglet på grund av sitt arbete och att tanken var att han skulle favorisera bolaget senare."
 • "Göteborgs tingsrätt bedömer brottet som grovt eftersom Lundgren fick teglet i sin tjänsteutövning och tanken var att han skulle favorisera bolaget senare."
 • "Wikström försäkrar att kyrkan inte ska favorisera den egna byrån, men utveck- lingen oroar ändå konkurrenterna."
 • "Då kan man inte favorisera de gamla matkedjorna."
 • "- Många av Dengs beslut, till exempel att favorisera östkusten och ensidigt satsa på BNP-tillväxt, har skapat en rad problem, säger Kinakännaren Willy Wo-Lap Lam i Hongkong."
 • "Jag tycker inte om att favorisera, säger han."
 • "Han säger att det kan bli aktuellt att bryta mot lagarna om offentlig upphandling, för att man ska kunna favorisera lokala matproducenter, istället för att tvingas köpa mat som transporterats långa sträckor."
 • "Det kan nämligen vara så att katten kan urskilja och favorisera familjära röster."
 • "Och enligt deras studie ska ett flertalet domare favorisera sina egna landsmän."
 • "Efter semifinalen, som Argentina förlorade mot Brasilien, ifrågasatte Messi domarinsatsen och sade bland annat att ” jag hoppas att Conmebol gör något åt de här domarna som stör matchen genom att favorisera ett lag ”."
 • "Tingsrätten slog i sin dom i april i år fast att Lundgren fick teglet på grund av sitt arbete och att tanken var att han skulle favorisera bolaget senare."
 • "Göteborgs tingsrätt bedömer brottet som grovt eftersom Lundgren fick teglet i sin tjänsteutövning och tanken var att han skulle favorisera bolaget senare."
 • "Wikström försäkrar att kyrkan inte ska favorisera den egna byrån, men utveck- lingen oroar ändå konkurrenterna."
 • "Då kan man inte favorisera de gamla matkedjorna."
 • "- Många av Dengs beslut, till exempel att favorisera östkusten och ensidigt satsa på BNP-tillväxt, har skapat en rad problem, säger Kinakännaren Willy Wo-Lap Lam i Hongkong."
 • "Jag tycker inte om att favorisera, säger han."
 • "Han säger att det kan bli aktuellt att bryta mot lagarna om offentlig upphandling, för att man ska kunna favorisera lokala matproducenter, istället för att tvingas köpa mat som transporterats långa sträckor."
 • "Det kan nämligen vara så att katten kan urskilja och favorisera familjära röster."
 • "Och enligt deras studie ska ett flertalet domare favorisera sina egna landsmän."
 • "Efter semifinalen, som Argentina förlorade mot Brasilien, ifrågasatte Messi domarinsatsen och sade bland annat att ” jag hoppas att Conmebol gör något åt de här domarna som stör matchen genom att favorisera ett lag ”."

Diskussion om ordet favorisera