harmonisera

harmoniserar
harmoniserade
harmoniserat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet harmonisera på svenska?

Presens: harmoniserar
Preteritum: harmoniserade
Supinum: harmoniserat

Hur används ordet harmonisera

  • "En del är exempelvis att inom IT-systemen harmonisera märkningen av prover från laboratorier samt begreppen som förs in i patienternas journaler."
  • "– Det är viktigt att det här samarbetet fortsätter, och att vi försöker harmonisera lagstiftning så att vi får verktyg."
  • "– Att vi kan få hjälp med att enas och harmonisera de övriga delarna i ett prissättningssystem, till exempel kring regler för vilka åldergränser vi ska ha för en ungdomsbiljett, det tror jag kan bli väldigt bra, avslutar hon."
  • "– Vi tror att det är rätt, i en tid då fler befinner sig på flykt sedan Andra världskriget, att sätta högre press på andra länder att ta ett större ansvar, och det gör vi genom att harmonisera villkoren och då går vi från permanenta till temporära uppehållstillstånd, säger Busch Thor."
  • "Vi är inne i en fas där vi kan börja harmonisera olika krav och restriktioner men med försiktighet, säger kulturministern."
  • "Hon uppger att regeringen nu försöker harmonisera de regler som gäller."
  • "Trots upprepade påstötningar vill Google inte svara på frågor kring hur man ser att det nya användaravtalet ska kunna harmonisera med europeisk lagstiftning."
  • "Samtidigt har vi en europeisk process som pågår där vi strävar efter att harmonisera regelverket inom EU."
  • "- Vi har gränsöverskridande samarbete mellan olika myndigheter och försöker nu harmonisera och ha en gemensam strategi för bekämpning av narkotikabrott i Sverige, säger Steve Alm."
  • "– För att få ordning och reda i systemet och se till att det är barn och inte vuxna som får stöd så tycker jag att vi ska harmonisera våra regler mot andra europeiska länder som vi tycker är rättssäkra och som håller en nivå som vi vill följa."

Diskussion om ordet harmonisera