harmoniera

harmonierar
harmonierade
harmonierat
Verb

Översättningar

Synonymer till harmoniera

Hur böjs ordet harmoniera på svenska?

Presens: harmonierar
Preteritum: harmonierade
Supinum: harmonierat

Hur används ordet harmoniera

 • "Varken landstingsdirektör Svante Lönnbark eller Måns Kjerstensson anser att det är ett omöjligt uppdrag att få verksamhet och ekonomi att harmoniera på Gävle sjukhus."
 • "Han räknar med att 70 procent av alla flygresor kan klaras av via ekonomiklass och ser det som ” ett stort steg framåt ” i strävandena att harmoniera Kriminalvårdens regler med övriga delar av staten."
 • "Målet är att harmoniera SAS flygplansflotta."
 • "Det nya huset ska ” harmoniera ” med den stil som det gamla hade, däremot behöver det inte vara en exakt kopia."
 • "Majoriteten, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern tycker att ett nytt hus ska ” harmoniera ” med Centralpalatset, som byggdes 1904."
 • "Ska harmoniera"
 • "Den nya byggnad ska från insidan i bästa fall vara anonym och harmoniera med de övriga byggnaderna."
 • "– För LKAB handlar energiförsörjningen om att dels vara kostnadseffektiv, dels harmoniera med de miljömål som EU och staten och vi själva ställer upp."
 • "Tanken har varit att det nya resecentret ska harmoniera med den gamla järnvägsmiljön från 1800-talet och Norasjön."
 • "Och för att de gröna eklöven och det gröna i statsvapnen ska harmoniera så är tanken att ändra färgen i stadsvapnet."
 • "Varken landstingsdirektör Svante Lönnbark eller Måns Kjerstensson anser att det är ett omöjligt uppdrag att få verksamhet och ekonomi att harmoniera på Gävle sjukhus."
 • "Han räknar med att 70 procent av alla flygresor kan klaras av via ekonomiklass och ser det som ” ett stort steg framåt ” i strävandena att harmoniera Kriminalvårdens regler med övriga delar av staten."
 • "Målet är att harmoniera SAS flygplansflotta."
 • "Det nya huset ska ” harmoniera ” med den stil som det gamla hade, däremot behöver det inte vara en exakt kopia."
 • "Majoriteten, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern tycker att ett nytt hus ska ” harmoniera ” med Centralpalatset, som byggdes 1904."
 • "Ska harmoniera"
 • "Den nya byggnad ska från insidan i bästa fall vara anonym och harmoniera med de övriga byggnaderna."
 • "– För LKAB handlar energiförsörjningen om att dels vara kostnadseffektiv, dels harmoniera med de miljömål som EU och staten och vi själva ställer upp."
 • "Tanken har varit att det nya resecentret ska harmoniera med den gamla järnvägsmiljön från 1800-talet och Norasjön."
 • "Och för att de gröna eklöven och det gröna i statsvapnen ska harmoniera så är tanken att ändra färgen i stadsvapnet."

Vad betyder harmoniera inom musik ?

stämma överens

Relaterat till harmoniera

överensstämmelse

musik

samstämmighet

skönhet

endräkt

identitet

fred

enighet

välljud

oföränderlighet

Diskussion om ordet harmoniera