stämma

stämman

stämmor

stämmorna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

musik

Synonymer

Synonymer
stämma

stämmer

stämde

stämt

stäm

Verb

Synonymer

juridik

Synonymer

snickeri
stämma överens

Synonymer

norgespec juridik