aspiration

aspirationen
aspirationer
aspirationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet aspiration på svenska?

Obestämd singular: aspiration
Bestämd singular: aspirationen
Obestämd plural: aspirationer
Bestämd plural: aspirationerna

Hur används ordet aspiration

 • "Men trots att kvinnan hade ökad risk för aspiration, det vill säga passage av maginnehåll till luftvägarna, valde läkaren att inte använda den narkosmetod som ska användas för att minska den risken, trots att en sköterska föreslog det."
 • "Rättsmedicinaren Fredik Bäckström sade att undersökningen visar att Bobby dog av aspiration, dvs att han fått ett främmande föremål i luftvägarna."
 • "Enligt rättsläkaren dog Bobby inte av koloxidförgiftning utan av aspiration, att främmande föremål fastnade i luftvägarna."
 • "Dödsorsaken var så kalald aspiration : Pojken kvävdes av maginnehåll som hamnade i lungorna på grund av den behandling han utsattes för."
 • "Rättsläkaren : Bobby dog av aspiration"
 • "Dödsorsaken var sk aspiration : Pojken kvävdes av maginnehåll som hamnat i lungorna."
 • "Hon medgav också möjligheten att ett epileptiskt anfall skulle kunna leda till aspiration, den dödsorsak som konstaterats för Bobby, men betonade att detta var någonting ovanligt."
 • "En av de vanligaste riskerna för överviktiga personer i samband med sövning är att maginnehåll hamnar fel och kommer ner i luftstrupen, så kallad aspiration."
 • "Han konstaterade också att pojken dog av aspiration, dvs kvävning av sina egna spyor."
 • "Men att slå fast något med hundra procent – liksom hur en aspiration kan utlösas – är inte helt lätt."

Ordet aspiration har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom allmänt
lingvistik
allmänt

Vad betyder aspiration inom lingvistik ?

förhoppning eller strävan (ofta i plural)

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till aspiration

Relaterat till aspiration

talförmåga

Ordet aspiration inom allmänt

Översättningar

Engelska

Synonymer till aspiration

Möjliga synonymer till aspiration

aspiration

aspirations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet aspiration har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom lingvistik
vardagligt
lingvistik

Vad betyder aspiration inom vardagligt ?

a will to succeed

Översättningar

Synonymer till aspiration

Möjliga synonymer till aspiration

Ordet aspiration inom lingvistik

a manner of articulation involving an audible release of breath

Översättningar

Svenska

Synonymer till aspiration

Möjliga synonymer till aspiration