endeavor

endeavor
endeavored
endeavored
Verb

Översättningar

Synonymer till endeavor

Hur används ordet endeavor

  • "we endeavor to make our customers happy"

Vad betyder endeavor inom tidningar ?

attempt by employing effort

Möjliga synonymer till endeavor

Diskussion om ordet endeavor

endeavor

endeavors
Substantiv

Hur används ordet endeavor

  • "wished him luck in his endeavor"

Ordet endeavor har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom ekonomi
  • Inom juridik
vardagligt
ekonomi
juridik

Ordet endeavor inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till endeavor (inom vardagligt)

Ordet endeavor inom ekonomi

Synonymer till endeavor (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till endeavor (inom ekonomi)

Ordet endeavor inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till endeavor (inom juridik)

Möjliga synonymer till endeavor (inom juridik)

Diskussion om ordet endeavor