Buck

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Buck

Buck

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Buck

buck

bucks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet buck har 6 betydelser

 • Inom amerikansk engelska, slang, valuta
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom snickeri
 • Inom däggdjur, zoologi
 • Inom häst
amerikansk engelska, slang, valuta
slang
vardagligt
snickeri
däggdjur, zoologi
häst

Vad betyder buck inom amerikansk engelska, slang, valuta ?

A one dollar bill

Översättningar (inom amerikansk engelska, slang, valuta)

Svenska

Synonymer till buck (inom amerikansk engelska, slang, valuta)

Möjliga synonymer till buck (inom amerikansk engelska, slang, valuta)

Ordet buck inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till buck (inom slang)

Ordet buck inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till buck (inom vardagligt)

Ordet buck inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till buck (inom snickeri)

Möjliga synonymer till buck (inom snickeri)

Ordet buck inom däggdjur, zoologi

mature male of various mammals (especially deer or antelope)

Översättningar (inom däggdjur, zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till buck (inom däggdjur, zoologi)

Ordet buck inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Diskussion om ordet buck

buck

buck
bucked
bucked
Verb

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till buck (inom häst)

Hur används ordet buck

 • "John is bucking for a promotion."
 • "buck the trend"

Ordet buck har 5 betydelser

 • Inom häst
 • Inom skogsbruk
 • Inom vardagligt
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom skogsbruk
häst
skogsbruk
vardagligt
amerikansk engelska
skogsbruk

Vad betyder buck inom häst ?

jump vertically, with legs stiff and back arched, as of horses

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till buck (inom häst)

Möjliga synonymer till buck (inom häst)

 • kick [ bildligt ]

Ordet buck inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska
 • kapa  [ skogsbruk ]

Synonymer till buck (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till buck (inom skogsbruk)

Ordet buck inom vardagligt

to strive with determination

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till buck (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till buck (inom vardagligt)

Ordet buck inom amerikansk engelska

resist

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till buck (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till buck (inom amerikansk engelska)

Ordet buck inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska
 • kapa  [ skogsbruk ]

Synonymer till buck (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till buck (inom skogsbruk)

Diskussion om ordet buck

buck

Adjektiv

Översättningar (inom skogsbruk)

Hur används ordet buck

 • "He enlisted as a buck private in the army."

Vad betyder buck inom vardagligt ?

of the lowest rank in a category

Diskussion om ordet buck