Buck

Namn

Översättningar

Översättningar

buck

bucks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet buck har 6 betydelser

 • Inom amerikansk engelska, slang, valuta
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom snickeri
 • Inom däggdjur, zoologi
 • Inom häst
amerikansk engelska, slang, valuta
slang
vardagligt
snickeri
däggdjur, zoologi
häst

Vad betyder buck inom amerikansk engelska, slang, valuta ?

A one dollar bill

Översättningar

Svenska

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom slang

Översättningar

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom snickeri

Översättningar

Svenska

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom däggdjur zoologi

mature male of various mammals (especially deer or antelope)

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom häst

Översättningar

Svenska

buck

buck
bucked
bucked
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet buck

 • "John is bucking for a promotion."
 • "buck the trend"

Ordet buck har 5 betydelser

 • Inom häst
 • Inom skogsbruk
 • Inom vardagligt
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom skogsbruk
häst
skogsbruk
vardagligt
amerikansk engelska
skogsbruk

Vad betyder buck inom häst ?

jump vertically, with legs stiff and back arched, as of horses

Översättningar

Svenska

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

 • kick [ bildligt ]

Ordet buck inom skogsbruk

Översättningar

Svenska
 • kapa  [ skogsbruk ]

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom vardagligt

to strive with determination

Översättningar

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom amerikansk engelska

resist

Översättningar

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

Ordet buck inom skogsbruk

Översättningar

Svenska
 • kapa  [ skogsbruk ]

Synonymer till buck

Möjliga synonymer till buck

buck

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet buck

 • "He enlisted as a buck private in the army."

Vad betyder buck inom vardagligt ?

of the lowest rank in a category

Översättningar

Möjliga synonymer till buck