straightforward

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet straightforward

  • "Just follow the signs to San Marco - it's very straightforward"
  • "a straightforward set of instructions"
  • "straightforward in all his business affairs"
  • "a straightforward gaze"

Ordet straightforward har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom matematik
  • Inom post
  • Inom film
allmänt
matematik
post
film

Vad betyder straightforward inom allmänt ?

free from ambiguity

Översättningar

Synonymer till straightforward

Möjliga synonymer till straightforward

Ordet straightforward inom matematik

Synonymer till straightforward

Ordet straightforward inom film

pointed directly ahead

Översättningar

Möjliga synonymer till straightforward