straight

straighten
straightar
straightarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet straight på svenska?

Obestämd singular: straight
Bestämd singular: straighten
Obestämd plural: straightar
Bestämd plural: straightarna

Hur används ordet straight

 • "” Gay, straight eller mittemellan? ”"
 • "” Gay, straight eller mittemellan? ” – det är namnet på den bok som Oskar Sternulf från Karlskrona nu ger ut."
 • "– Oavsett om du är straight, gay eller bi."
 • "Och Pride är ju kärlek rätt igenom, oavsett om du är lång eller kort, straight eller homosexuell, Blekinge-bo eller noll-åtta."
 • "- Detta är scared straight light."
 • "Man ska vara kåt, våldsam och ” straight ” så att det syns."
 • "Även så kallade ” scared straight ” - program som blev populära i USA i slutet av 1970-talet, där stökiga ungdomar får besöka fängelser och träffa kriminella anses kontraproduktiva, liksom försök att ” locka fram ” alter egon hos personer som lider av multipel personlighetsstörning för att nå ett positivt behandlingsresultat."
 • "Gay, straight, trans – alla människor ska få gifta sig med vem som helst, hur som helst, säger Betsey Johnson till Reuters."
 • "Refused bildades i Umeå i början av 1990-talet och blev omtalade för sina politiska texter om marxism, djurrätt och straight edge."
 • "En straight kvinna som låtsas vara dragqueen och en serie som är ” down with the kids ”."
 • "” Gay, straight eller mittemellan? ”"
 • "” Gay, straight eller mittemellan? ” – det är namnet på den bok som Oskar Sternulf från Karlskrona nu ger ut."
 • "– Oavsett om du är straight, gay eller bi."
 • "Och Pride är ju kärlek rätt igenom, oavsett om du är lång eller kort, straight eller homosexuell, Blekinge-bo eller noll-åtta."
 • "- Detta är scared straight light."
 • "Man ska vara kåt, våldsam och ” straight ” så att det syns."
 • "Även så kallade ” scared straight ” - program som blev populära i USA i slutet av 1970-talet, där stökiga ungdomar får besöka fängelser och träffa kriminella anses kontraproduktiva, liksom försök att ” locka fram ” alter egon hos personer som lider av multipel personlighetsstörning för att nå ett positivt behandlingsresultat."
 • "Gay, straight, trans – alla människor ska få gifta sig med vem som helst, hur som helst, säger Betsey Johnson till Reuters."
 • "Refused bildades i Umeå i början av 1990-talet och blev omtalade för sina politiska texter om marxism, djurrätt och straight edge."
 • "En straight kvinna som låtsas vara dragqueen och en serie som är ” down with the kids ”."

Vad betyder straight inom spel ?

heterosexuell

Möjliga synonymer till straight

Diskussion om ordet straight

 • - 2008-10-22

  ?

straight

Adverb

Hur används ordet straight

 • "told me straight out"
 • "the road runs straight"

Ordet straight har 3 betydelser

 • Inom film
 • Inom generell
 • Inom allmänt
film
generell
allmänt

Vad betyder straight inom film ?

in a straight line; in a direct course

Översättningar (inom film)

Synonymer till straight (inom film)

Möjliga synonymer till straight (inom film)

Ordet straight inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till straight (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet straight inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till straight (inom allmänt)

Möjliga synonymer till straight (inom allmänt)

Diskussion om ordet straight

straight

straighter
straightest
Adjektiv

Hur används ordet straight

 • "straight dealing"
 • "he was always straight with me"
 • "sick for five straight days"
 • "straight lines"
 • "straight roads across the desert"
 • "straight teeth"
 • "straight shoulders"
 • "her naturally straight hair hung long and silky"
 • "Behind him sat old man Arthur; he was straight with something angry in his attitude"
 • "set the record straight"
 • "made sure the facts were straight in the report"
 • "the room is straight now"
 • "Make sure the edges are straight."
 • "straight reasoning"
 • "straight thinking"

Ordet straight har 9 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom dryck
 • Inom ekonomi
 • Inom matematik
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom norgespec
 • Inom vardagligt
 • Inom även
vardagligt
dryck
ekonomi
matematik
allmänt
generell
norgespec
vardagligt
även

Vad betyder straight inom vardagligt ?

having no deviations; without curves

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till straight (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet straight inom dryck

Of alcohol: not diluted or mixed in a drink.

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till straight (inom dryck)

Möjliga synonymer till straight (inom dryck)

Ordet straight inom matematik

successive (without a break)

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till straight (inom matematik)

Ordet straight inom allmänt

(of hair) having no waves or curls; no longer coiled

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till straight (inom allmänt)

Möjliga synonymer till straight (inom allmänt)

Ordet straight inom generell

Erect in posture

neatly arranged; not disorderly

following a correct or logical method

Översättningar (inom generell)

Synonymer till straight (inom generell)

Möjliga synonymer till straight (inom generell)

Ordet straight inom norgespec

right; in keeping with the facts

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till straight (inom norgespec)

Möjliga synonymer till straight (inom norgespec)

Ordet straight inom vardagligt

Only attracted to people of the same gender

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till straight (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till straight (inom vardagligt)

 • het [ slang ]

Ordet straight inom även

Parallell, or at a 90-degree angle to

Översättningar (inom även)

Synonymer till straight (inom även)

Möjliga synonymer till straight (inom även)

Diskussion om ordet straight

straight

straights
Substantiv

Översättningar (inom även)

Synonymer till straight (inom även)

Ordet straight har 5 betydelser

 • Inom trafik
 • Inom vardagligt
 • Inom spel
 • Inom sport
 • Inom sport
trafik
vardagligt
spel
sport
sport

Ordet straight inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Möjliga synonymer till straight (inom trafik)

Ordet straight inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till straight (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till straight (inom vardagligt)

Ordet straight inom spel

a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet straight inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till straight (inom sport)

Ordet straight inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till straight (inom sport)

Diskussion om ordet straight