straight

straighten
straightar
straightarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet straight på svenska?

Obestämd singular: straight
Bestämd singular: straighten
Obestämd plural: straightar
Bestämd plural: straightarna

Hur används ordet straight

 • "” Gay, straight eller mittemellan? ”"
 • "” Gay, straight eller mittemellan? ” – det är namnet på den bok som Oskar Sternulf från Karlskrona nu ger ut."
 • "– Oavsett om du är straight, gay eller bi."
 • "Och Pride är ju kärlek rätt igenom, oavsett om du är lång eller kort, straight eller homosexuell, Blekinge-bo eller noll-åtta."
 • "- Detta är scared straight light."
 • "Man ska vara kåt, våldsam och ” straight ” så att det syns."
 • "Även så kallade ” scared straight ” - program som blev populära i USA i slutet av 1970-talet, där stökiga ungdomar får besöka fängelser och träffa kriminella anses kontraproduktiva, liksom försök att ” locka fram ” alter egon hos personer som lider av multipel personlighetsstörning för att nå ett positivt behandlingsresultat."
 • "Gay, straight, trans – alla människor ska få gifta sig med vem som helst, hur som helst, säger Betsey Johnson till Reuters."
 • "Refused bildades i Umeå i början av 1990-talet och blev omtalade för sina politiska texter om marxism, djurrätt och straight edge."
 • "En straight kvinna som låtsas vara dragqueen och en serie som är ” down with the kids ”."
 • "” Gay, straight eller mittemellan? ”"
 • "” Gay, straight eller mittemellan? ” – det är namnet på den bok som Oskar Sternulf från Karlskrona nu ger ut."
 • "– Oavsett om du är straight, gay eller bi."
 • "Och Pride är ju kärlek rätt igenom, oavsett om du är lång eller kort, straight eller homosexuell, Blekinge-bo eller noll-åtta."
 • "- Detta är scared straight light."
 • "Man ska vara kåt, våldsam och ” straight ” så att det syns."
 • "Även så kallade ” scared straight ” - program som blev populära i USA i slutet av 1970-talet, där stökiga ungdomar får besöka fängelser och träffa kriminella anses kontraproduktiva, liksom försök att ” locka fram ” alter egon hos personer som lider av multipel personlighetsstörning för att nå ett positivt behandlingsresultat."
 • "Gay, straight, trans – alla människor ska få gifta sig med vem som helst, hur som helst, säger Betsey Johnson till Reuters."
 • "Refused bildades i Umeå i början av 1990-talet och blev omtalade för sina politiska texter om marxism, djurrätt och straight edge."
 • "En straight kvinna som låtsas vara dragqueen och en serie som är ” down with the kids ”."

Vad betyder straight inom spel ?

heterosexuell

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till straight

straight

Adverb

Översättningar

Hur används ordet straight

 • "told me straight out"
 • "the road runs straight"

Ordet straight har 4 betydelser

 • Inom film
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom generell
film
generell
allmänt
generell

Vad betyder straight inom film ?

in a straight line; in a direct course

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Vanlig betydelse av ordet straight inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till straight

Mindre vanlig betydelse av ordet straight inom allmänt

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Ovanlig betydelse av ordet straight inom generell

straight

straighter
straightest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet straight

 • "he was always straight with me"
 • "straight dealing"
 • "sick for five straight days"
 • "straight shoulders"
 • "straight teeth"
 • "straight roads across the desert"
 • "straight lines"
 • "her naturally straight hair hung long and silky"
 • "Behind him sat old man Arthur; he was straight with something angry in his attitude"
 • "made sure the facts were straight in the report"
 • "set the record straight"
 • "the room is straight now"
 • "Make sure the edges are straight."
 • "straight reasoning"
 • "straight thinking"

Ordet straight har 11 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom dryck
 • Inom ekonomi
 • Inom matematik
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom även
vardagligt
dryck
ekonomi
matematik
allmänt
generell
norgespec
generell
vardagligt
generell
även

Vad betyder straight inom vardagligt ?

having no deviations; without curves

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till straight

Mindre vanlig betydelse av ordet straight inom dryck

Of alcohol: not diluted or mixed in a drink.

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom matematik

successive (without a break)

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom allmänt

(of hair) having no waves or curls; no longer coiled

Översättningar

Svenska

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom generell

Erect in posture

Översättningar

Synonymer till straight

Ordet straight inom norgespec

right; in keeping with the facts

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom generell

neatly arranged; not disorderly

Översättningar

Ordet straight inom vardagligt

Only attracted to people of the same gender

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

 • het [ slang ]

Ordet straight inom generell

following a correct or logical method

Översättningar

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom även

Parallell, or at a 90-degree angle to

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

straight

straights
Substantiv

Översättningar

Ordet straight har 5 betydelser

 • Inom trafik
 • Inom vardagligt
 • Inom spel
 • Inom sport
 • Inom sport
trafik
vardagligt
spel
sport
sport

Ordet straight inom trafik

Översättningar

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till straight

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom spel

a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)

Översättningar

Svenska

Ordet straight inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till straight

Ordet straight inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till straight