stretch

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet stretch

 • "Kampanjen har uppdaterats med så kallade ” stretch goals ”, vilket innebär att extrapengar kommer att användas till ännu vassare digitala effekter och en fullängdsdokumentär om arbetet bakom filmen."
 • "– Vi har börjat med lite individuell stretch för rygg, lite olika typer av återhämtning beroende på vilken fas man är i, säger Jonna Andersson, också hon Chelsea-spelare."
 • "Den norska hästen spurtade hem segern via open stretch och därmed förstapriset på 4, 1, miljoner kronor."
 • "USA och Freehold Raceway, New Jersey, var först med open stretch."
 • "Heavy Flamingo och Steen Juul blev premiärvinnaren för ” open stretch ” på Halmstadstravet."
 • "Open stretch innebär ett extra spår på upploppet där det finns plats för ekipage att anfalla på insidan om ledande häst och det utnyttjade Steen Juul."
 • "Halmstad kommer att köra sju tävlingsdagar, totalt 70 lopp, med ” open stretch ”, sedan följer en utvärdering."
 • "- Om alla är nöjda kommer vi troligen att be STC ( Svenska Travsportens Centralförbund ) om tillåtelse att köra permanent med open stretch, säger Halmstadstravets vd Bruno Petersson."
 • "Lyckad premiär för travets ” open stretch ”"
 • "- Det stämde ju perfekt med open stretch och han kunde passera ledaren invändigt utan problem."

Vad betyder stretch inom textil ?

töjbarhet, elasticitet

Möjliga synonymer till stretch

Diskussion om ordet stretch

stretch

stretches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stretch

 • "a stretch of highway"
 • "a stretch of clear water"
 • "by no stretch of the imagination"
 • "beyond any stretch of his understanding"
 • "there were stretches of boredom"
 • "he did a stretch in the federal penitentiary"

Ordet stretch har 12 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom militärväsen
 • Inom sport
 • Inom litteratur
 • Inom sport
 • Inom luftfart
 • Inom film
 • Inom vardagligt, sport
 • Inom bildligt
 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
 • Inom textil
allmänt
militärväsen
sport
litteratur
sport
luftfart
film
vardagligt, sport
bildligt
sjöfart
teknik
textil

Vad betyder stretch inom allmänt ?

a large and unbroken expanse or distance

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stretch (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet stretch inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till stretch (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till stretch (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet stretch inom sport

exercise designed to extend the limbs and muscles to their full extent

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till stretch (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till stretch (inom litteratur)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom sport

(racing) a straight section of a racetrack

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till stretch (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom luftfart

an unbroken period of time during which you do something

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till stretch (inom luftfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till stretch (inom film)

Möjliga synonymer till stretch (inom film)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom vardagligt, sport

Översättningar (inom vardagligt, sport)

Svenska

Möjliga synonymer till stretch (inom vardagligt, sport)

Ovanlig betydelse av ordet stretch inom bildligt

extension to or beyond the ordinary limit

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stretch (inom bildligt)

Ovanlig betydelse av ordet stretch inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • slag  [ sport ]

Möjliga synonymer till stretch (inom sjöfart)

Ordet stretch inom teknik

the capacity for being stretched

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till stretch (inom teknik)

Ordet stretch inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Diskussion om ordet stretch

stretch

stretch
stretched
stretched
Verb

Hur används ordet stretch

 • "The park stretched beneath the train line"
 • "Stretch your legs!" "Extend your right arm above your head"
 • "The fabric stretches"
 • "stretch out that piece of cloth"
 • "To enjoy the picnic, we stretched out on the grass"
 • "During the Inquisition, the torturers would stretch their victims on a rack"
 • "stretch my patience"
 • "stretch the imagination"
 • "Let's stretch for a minute--we've been sitting here for over 3 hours"
 • "Stretch the soup by addding some more cream"

Ordet stretch har 12 betydelser

 • Inom sport
 • Inom geografi
 • Inom medicin
 • Inom juridik
 • Inom teknik
 • Inom bildligt
 • Inom heraldik
 • Inom biologi
 • Inom mat
 • Inom ålderdomlig
 • Inom kemi
 • Inom sjöfart
sport
geografi
medicin
juridik
teknik
bildligt
heraldik
biologi
mat
ålderdomlig
kemi
sjöfart

Vad betyder stretch inom sport ?

pull in opposite directions

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till stretch (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet stretch inom geografi

occupy a large, elongated area

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till stretch (inom geografi)

Möjliga synonymer till stretch (inom geografi)

Vanlig betydelse av ordet stretch inom medicin

extend one's limbs or muscles, or the entire body

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till stretch (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet stretch inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till stretch (inom juridik)

Möjliga synonymer till stretch (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet stretch inom teknik

extend one's body or limbs

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till stretch (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till stretch (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stretch (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom heraldik

become longer by being stretched and pulled

Översättningar (inom heraldik)

Möjliga synonymer till stretch (inom heraldik)

Mindre vanlig betydelse av ordet stretch inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till stretch (inom biologi)

Möjliga synonymer till stretch (inom biologi)

Ovanlig betydelse av ordet stretch inom ålderdomlig

extend the scope or meaning of; often unduly: "Stretch the limits"

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till stretch (inom ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet stretch inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till stretch (inom kemi)

Möjliga synonymer till stretch (inom kemi)

Ordet stretch inom sjöfart

lie down comfortably

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till stretch (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stretch (inom sjöfart)

Diskussion om ordet stretch

stretch

Adjektiv

Översättningar (inom sjöfart)

Hur används ordet stretch

 • "stretch hosiery"

Vad betyder stretch inom lingvistik ?

easily stretched

Möjliga synonymer till stretch

Diskussion om ordet stretch