extension

extensionen
extensioner
extensionerna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till extension

Hur böjs ordet extension på svenska?

Obestämd singular: extension
Bestämd singular: extensionen
Obestämd plural: extensioner
Bestämd plural: extensionerna

Hur används ordet extension

 • "– Jag får inte någon medical extension, förmodligen för att det är så lite kvar av säsongen."

Möjliga synonymer till extension

Diskussion om ordet extension

 • - 2009-09-29

  förlängning

extension

extensions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet extension

 • "they applied for an extension of the loan"
 • ""extension of the program to all in need""

Ordet extension har 12 betydelser

 • Inom formell stil
 • Inom mat
 • Inom data
 • Inom ekonomi
 • Inom utbildning
 • Inom sport
 • Inom polisväsende
 • Inom textil
 • Inom geologi
 • Inom biologi
 • Inom generell
 • Inom geologi
formell stil
mat
data
ekonomi
utbildning
sport
polisväsende
textil
geologi
biologi
generell
geologi

Vad betyder extension inom formell stil ?

act of expanding in scope; making more widely available:

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till extension (inom formell stil)

Vanlig betydelse av ordet extension inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till extension (inom mat)

Möjliga synonymer till extension (inom mat)

Ordet extension inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till extension (inom data)

Ordet extension inom ekonomi

a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till extension (inom ekonomi)

Ordet extension inom utbildning

an educational opportunity provided by colleges and universities to people who not enrolled as regular students

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till extension (inom utbildning)

Möjliga synonymer till extension (inom utbildning)

Ordet extension inom sport

act of stretching or straightening out a flexed limb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till extension (inom sport)

Ordet extension inom polisväsende

amount or degree or range to which something extends:

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till extension (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till extension (inom polisväsende)

Ordet extension inom textil

an additional telephone set that is connected to the same telephone line

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till extension (inom textil)

Ordet extension inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till extension (inom geologi)

Möjliga synonymer till extension (inom geologi)

Ordet extension inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Synonymer till extension (inom biologi)

Möjliga synonymer till extension (inom biologi)

Ordet extension inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet extension inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till extension (inom geologi)

Diskussion om ordet extension