spread

spreads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet spread

 • "the spread between lending and borrowing costs"

Ordet spread har 7 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom musik
 • Inom sport
fysik
mat
generell
vardagligt
ALLMÄNT
musik
sport

Ordet spread inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till spread (inom mat)

Ordet spread inom generell

process or result of distributing or extending over a wide expanse of space

act of extending over a wider scope or expanse of space or time

Synonymer till spread (inom generell)

Uttryck till spread (inom generell)

Ord i uttryck för spread (inom generell)

spread är en/ett (inom generell)

Ordet spread inom vardagligt

Synonymer till spread (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till spread (inom vardagligt)

Ordet spread inom ALLMÄNT

a tasty mixture to be spread on bread or crackers

Synonymer till spread (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till spread (inom ALLMÄNT)

Ordet spread inom musik

two facing pages of a book or other publication

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till spread (inom musik)

Ordet spread inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till spread (inom sport)

Möjliga synonymer till spread (inom sport)

Diskussion om ordet spread

 • - 2009-01-22

  kan även betyda uppslag

spread

Adjektiv

Synonymer till spread (inom sport)

Hur används ordet spread

 • "a table spread with food"

Vad betyder spread inom generell, generell, generell ?

prepared or arranged for a meal; especially having food set out

Diskussion om ordet spread

spread

spread
spread
spread
Verb

Hur används ordet spread

 • "The invaders spread their language all over the country"
 • "the infection spread"
 • "Optimism spread among the population"
 • "A big oil spot spread across the water"
 • "He spread fertilizer over the lawn"
 • "spread the bread with cheese"
 • "bread cheese on a piece of bread"

Ordet spread har 6 betydelser

 • Inom radio
 • Inom bildligt
 • Inom biologi
 • Inom ekonomi
 • Inom ålderdomlig
 • Inom medicin
radio
bildligt
biologi
ekonomi
ålderdomlig
medicin

Vad betyder spread inom radio ?

distribute or disperse widely

Översättningar (inom radio)

Övrig relation till spread (inom radio)

Möjliga synonymer till spread (inom radio)

Ordet spread inom bildligt

become distributed or widespread

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till spread (inom bildligt)

Ordet spread inom biologi

spread across or over

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till spread (inom biologi)

Möjliga synonymer till spread (inom biologi)

Ordet spread inom ekonomi

strew or distribute over an area

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till spread (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till spread (inom ekonomi)

Ordet spread inom ålderdomlig

cover by spreading something over

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till spread (inom ålderdomlig)

Ordet spread inom medicin

distribute over a surface in a layer

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till spread (inom medicin)

Diskussion om ordet spread