enlarge

enlarge
enlarged
enlarged
Verb

Ordet enlarge har 4 betydelser

  • Inom fiske
  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom bildligt
fiske
mat
generell
bildligt

Vad betyder enlarge inom fiske ?

make larger; "She enlarged the flower beds

Översättningar (inom fiske)

Möjliga synonymer till enlarge (inom fiske)

Ordet enlarge inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till enlarge (inom mat)

Möjliga synonymer till enlarge (inom mat)

Ordet enlarge inom generell

become larger or bigger

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till enlarge (inom generell)

Ordet enlarge inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till enlarge (inom bildligt)

Möjliga synonymer till enlarge (inom bildligt)

Diskussion om ordet enlarge