complicate

complicate
complicated
complicated
Verb

Översättningar

Synonymer till complicate

Hur används ordet complicate

  • "There was a new development that complicated the matter"

Ordet complicate har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet complicate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till complicate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till complicate (inom bildligt)

Ordet complicate inom generell

make more complicated

make more complex, intricate, or richer

Synonymer till complicate (inom generell)

Uttryck till complicate (inom generell)

Möjliga synonymer till complicate (inom generell)

Diskussion om ordet complicate