flue

flue
flued
flued
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till flue

Diskussion om ordet flue

flue

flues
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flue har 5 betydelser

  • Inom slang
  • Inom fiske
  • Inom fiskar
  • Inom teknik
  • Inom generell
slang
fiske
fiskar
teknik
generell

Ordet flue inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till flue (inom slang)

Ordet flue inom fiske

Ordet flue inom fiskar

Synonymer till flue (inom fiskar)

Ordet flue inom teknik

Synonymer till flue (inom teknik)

Ordet flue inom generell

a passage to carry off smoke

Diskussion om ordet flue