exaggerate

exaggerate
exaggerated
exaggerated
Verb

Översättningar

Synonymer till exaggerate

Ordet exaggerate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder exaggerate inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till exaggerate (inom generell)

Ordet exaggerate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till exaggerate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till exaggerate (inom bildligt)

Diskussion om ordet exaggerate