overblow

overblew
overblow
overblown
Verb

Översättningar

Ordet overblow har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom sport
musik
sport

Ordet overblow inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet overblow inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till overblow (inom sport)

Diskussion om ordet overblow