incidence

incidences
Substantiv

Översättningar

Synonymer till incidence

Hur används ordet incidence

  • "he measured the angle of incidence of the reflected light"

Ordet incidence har 3 betydelser

  • Inom trädgårdskonst
  • Inom mat
  • Inom medicin
trädgårdskonst
mat
medicin

Vad betyder incidence inom trädgårdskonst ?

the relative frequency of occurrence of something

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till incidence (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till incidence (inom trädgårdskonst)

Vanlig betydelse av ordet incidence inom mat

the striking of a light beam on a surface

Översättningar (inom mat)

Ordet incidence inom medicin

A measure of the risk of developing some new condition within a specified period of time. http://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology)

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet incidence