expansion

expansionen
expansioner
expansionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till expansion

Hur böjs ordet expansion på svenska?

Obestämd singular: expansion
Bestämd singular: expansionen
Obestämd plural: expansioner
Bestämd plural: expansionerna

Hur används ordet expansion

  • "– Hoglands park kommer att bli en viktig länk för Karlskronas expansion norrut, säger Hans Juhlin."
  • "– I en situation där vi har en stark expansion för byggande blir det ett tilltagande bekymmer i allt större utsträckning, just nu behöver vi dispens i varenda fall, säger Hans Juhlin."
  • "– I och med uppköpet får Blekinge Skorp en stark partner vilket möjliggör en expansion och en fortsatt satsning, säger Håkan Sigvant, avgående VD för Blekinge Skorp."
  • "– Det känns väldigt spännande, vår resa startade i Blekinge och efter expansion till både Storbritannien och USA startar vi nu verksamhet i en tredje världsdel."
  • "– Det har skett en stor expansion på högskolan, säger kommunens utredare Pia Kronengen."
  • "Sydsvensk spelbransch i hastig expansion"
  • "Efter några år av kraftig expansion på grund av ökande flyktingströmmar kommer nu Migrationsverket återgå till en mindre organisation."
  • "Kommun planerade för en större expansion, men valde att tänka om efter kritik från Boverket."
  • "Enligt kommundirektören, Stefan Linde, handlar det för Grövelsjöns del om en expansion på nästan 50 procent."
  • "Tvärtemot kommunen, så anser företaget och länsstyrelsen anser att säkerheten kring vattentäkten kommer att gynnas av en expansion."

Vad betyder expansion inom juridik ?

det att expandera eller bli mer utbredd; utvidgning

Möjliga synonymer till expansion

Relaterat till expansion

ökning

rymd

längd

elasticitet

utvidgning

tunnhet

Diskussion om ordet expansion

expansion

expansions
Substantiv

Vad betyder expansion inom formell stil ?

the act of increasing in size or volume or quantity or scope an interpretation that provides additional information adding information or detail

Diskussion om ordet expansion