genomskinlighet

genomskinligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet genomskinlighet

  • "På sin Instagram skriver hon att hon inte förstår kopplingen till free the nipple-rörelsen, och menar att klädesplaggets grad av genomskinlighet absolut inte var ett ställningstagande."
  • "– Ja, alla är förlorare tycker jag därför att den genomskinlighet som finns i uttalandet jämfört med det som det baseras på är ju så uppenbar så att det får ingen sådan genomslagskraft enligt min mening."
  • "Kommer ökad genomskinlighet att skapa tydligare ansvar som kan hanteras internationellt rättsligt och politiskt?"
  • "Det blir för stora organisationer och för lite genomskinlighet, för stora grupper och för långt till besluten."
  • "Krav på genomskinlighet"
  • "Kombinationen av materialets styrka, genomskinlighet och inte minst dess elektriska egenskaper pekar mot mängder av tillämpningar : Papperstunna pekskärmar, transistorer och ny elektronik, långt snabbare, mindre och energisnålare än idag, superstarka och tunna kompositmaterial med grafen som ingrediens – listan blir bara längre och längre."

Vad betyder genomskinlighet inom fysik ?

(mått på) ett materials genomsläpplighet för ljus

Möjliga synonymer till genomskinlighet

Relaterat till genomskinlighet

begriplighet

genomskinlighet

genomgång

tunnhet

Diskussion om ordet genomskinlighet