läcka

läcker
läckte
läckt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet läcka på svenska?

Presens: läcker
Preteritum: läckte
Supinum: läckt

Hur används ordet läcka

 • "Nu är rapporten klar och resultatet visar att det var några av de kompositflaskor som man använder som visar sig läcka."
 • "Några timmar senare försvann vattnet igen – En ny läcka bara någon meter bort på samma ledning."
 • "En läcka i en ventil i fjärrvärmenätet nedanför Gräsvik gör att Affärsverken behöver stänga av systemet och värmen för att åtgärda felet."
 • "Den hade väl börjat läcka."
 • "Det här var en stor läcka men inget anmärkningsvärt, säger Lars-Inge Harryson."
 • "Men man får se det från den positiva sidan, det är ingen olja i båten som kan läcka ut och ingen männsika blev skadad, säger Günter Dessin."
 • "Det var en stark doft av ammoniak i byggnaden när vi kom dit och det visade sig vara ett kylskåp som hade börjat läcka, säger Richard Thörn räddningsledare på räddningstjänsten i Karlskrona."
 • "Under fredagskvällen försvann vattnet för invånarna i Holmsjö norr om Karlskrona på grund av en läcka."
 • "Det var under fredagskvällen det började läcka på en vattenledning i Holmsjö som ledde till att hela samhället med ungefär 300 invånare blev utan vatten."
 • "– Personen som tog kontakt med oss hade fått mycket känsliga uppgifter om en annan patient, som dessutom bodde i närheten av personen som fått den felaktiga fakturan, med uppgifter om psykiatrisk vård som definitivt inte får läcka ut, säger Alexander Wendt ( M )."

Vad betyder läcka inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
punkt där ett föremål eller material misslyckas med att hålla ute eller hålla inne en vätska eller en gas och alltså släpper igenom denna (trots att den är konstruerad för att hålla tätt)

Översättningar

Synonymer till läcka

Möjliga synonymer till läcka

Relaterat till läcka

nedgång

utträde

nackdel

avbrott

öppning

vattenflöde

tunnhet

läcka

läckan
läckor
läckorna
Substantiv [n]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet läcka på svenska?

Obestämd singular: läcka
Bestämd singular: läckan
Obestämd plural: läckor
Bestämd plural: läckorna

Hur används ordet läcka

 • "Nu är rapporten klar och resultatet visar att det var några av de kompositflaskor som man använder som visar sig läcka."
 • "Några timmar senare försvann vattnet igen – En ny läcka bara någon meter bort på samma ledning."
 • "En läcka i en ventil i fjärrvärmenätet nedanför Gräsvik gör att Affärsverken behöver stänga av systemet och värmen för att åtgärda felet."
 • "Den hade väl börjat läcka."
 • "Det här var en stor läcka men inget anmärkningsvärt, säger Lars-Inge Harryson."
 • "Men man får se det från den positiva sidan, det är ingen olja i båten som kan läcka ut och ingen männsika blev skadad, säger Günter Dessin."
 • "Det var en stark doft av ammoniak i byggnaden när vi kom dit och det visade sig vara ett kylskåp som hade börjat läcka, säger Richard Thörn räddningsledare på räddningstjänsten i Karlskrona."
 • "Under fredagskvällen försvann vattnet för invånarna i Holmsjö norr om Karlskrona på grund av en läcka."
 • "Det var under fredagskvällen det började läcka på en vattenledning i Holmsjö som ledde till att hela samhället med ungefär 300 invånare blev utan vatten."
 • "– Personen som tog kontakt med oss hade fått mycket känsliga uppgifter om en annan patient, som dessutom bodde i närheten av personen som fått den felaktiga fakturan, med uppgifter om psykiatrisk vård som definitivt inte får läcka ut, säger Alexander Wendt ( M )."

Ordet läcka har 2 betydelser

 • Inom fordon
 • Inom politik
fordon
politik

Vad betyder läcka inom fordon ?

En läcka är en oönskad öppning i ett hydrauliskt eller pneumatiskt system, som leder till utsläpp av vatten eller andra fluider. Läckor kan bland annat bero på konstruktionsfel, slitage, korrosion eller vandalism. https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4cka

Översättningar

Synonymer till läcka

Möjliga synonymer till läcka

Relaterat till läcka

öppning

avbrott

mellanrum

splittring

nackdel

tunnhet

Ordet läcka inom politik

En läcka, nyhetsläcka eller informationsläcka är en person i en myndighet eller annan organisation, som avslöjar organisationens hemligheter. Till skillnad från en spion som avser att delge hemligheterna exklusivt till organisationens fiende, brukar en läcka ha i avsikt att delge hemligheterna till allmänheten genom massmedier. En typ av läcka är en visselblåsare som avslöjar olaglig eller annan olämplig verksamhet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsl%C3%A4cka