vinterväghållning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet vinterväghållning

  • "Trafikverket menar däremot att det inte finns något hot och att vinterväghållning görs bra."
  • "Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag kräver att man bryter ut vinterväghållning ur upphandlingen med Trafikverket, eftersom snöplogning är samhällskritiskt."
  • "Tekniska kontoret vid Ludvika kommun har ansökt om att få dispens för att dumpa snö från vinterväghållning i sjön Gårlången."
  • "– I kommunens riktlinjer för trafikförhållanden är egentligen inte belysning längs vägen eller vinterväghållning faktorer som man tittar på, svarar hon."
  • "- Förra årets vinter landade på 36 miljoner, det blir förmodligen mer i år, säger Erik Larsson, ansvarig för vinterväghållning i gatukontoret i Malmö."
  • "- Om vi skulle klassa upp alla vägar till högsta klassen så har vi en bättre vinterväghållning."
  • "Det handlar även om slitage på fordonet, sämre avrinning och försvårad vinterväghållning, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen."
  • "I Östersunds kommun är snöröjningssäsongen och den ordinarie beredskapen för vinterväghållning redan avslutad."
  • "Klimatet ändrar vinterväghållning"
  • "Hur klimatförändringar påverkar framtida vinterväghållning är en av frågorna som kommer att diskuteras."

Relaterat till vinterväghållning

öppning

köld

Diskussion om ordet vinterväghållning