bräsch

bräschen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • breach  [ militärväsen ]

Vad betyder bräsch inom militärväsen ?

hål i mur eller fortifikation som uppkommit genom sprängning eller uppbrytning (genom vilken stormning kan ske); öppning

Möjliga synonymer till bräsch

Relaterat till bräsch

öppning

avbrott

mellanrum

splittring

ofullkomlighet

Diskussion om ordet bräsch