vrak

vraket
vrak
vraken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till vrak

Hur böjs ordet vrak på svenska?

Obestämd singular: vrak
Bestämd singular: vraket
Obestämd plural: vrak
Bestämd plural: vraken

Hur används ordet vrak

  • "– Man sänkte vrak för att spärra farleder in till Ölogshamnen för att hindra fienden att komma in."
  • "– Jag har som hobby att leta vrak och är ute flera gånger i månaden så jag var egentligen i ett annat område men på grund av vågorna kom jag hit, säger Micko Björk."
  • "Hobbydykare hittade 200 år gamla vrak"
  • "– Plötsligt dök det bara upp på skärmen, massor med vrak."
  • "Tre vrak och två stenkistor, säger han."
  • "Det har tidigare hittats flera vrak i sundet som sänktes ner på mitten av 1800-talet men de som nu har upptäckts tror man är ännu äldre."
  • "Fyndet rapporterades in till länsstyrelsen av Micko Björk, som på eget initiativ letat vrak i området."
  • "Det är tre gamla vrak som har hittas i Bollösund öster om Aspö."
  • "Men även med en sådan lagstiftning är det säkert att myndigheterna kommer ta bort alla vrak."
  • "– Vi kan inte veta riktigt säkert eftersom det var långt till nästa vrak på havsbottnen."

Vad betyder vrak inom sjöfart ?

båt av något slag i alltför dåligt skick för att kunna segla säkert; fartyg som riskerar att sjunka eller har sjunkit

Möjliga synonymer till vrak

Relaterat till vrak

misslyckande

försämring

återstod

usling

ofullkomlighet

förstörelse

Diskussion om ordet vrak