angripare

angriparen
angripare
angriparna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet angripare på svenska?

Obestämd singular: angripare
Bestämd singular: angriparen
Obestämd plural: angripare
Bestämd plural: angriparna

Vad betyder angripare inom generell ?

någon eller något som utför ett angrepp, d.v.s. en person eller liknande som (med våld) attackerar någon, några eller något

Relaterat till angripare

motståndare

anfall

försämring

kombattant

Diskussion om ordet angripare