attack

attacken
attacker
attackerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till attack

Hur böjs ordet attack på svenska?

Obestämd singular: attack
Bestämd singular: attacken
Obestämd plural: attacker
Bestämd plural: attackerna

Hur används ordet attack

 • "När vi kom ut från mötet var kollegorna skärrade och vi fick veta att det hänt någon form att attack med en lastbil och att flera verkade vara döda, säger han."
 • "Louise Erixon berättar att gårdagens attack är en fortsättning på en rad händelser den senaste veckan."
 • "Övervakningskameror på bussen visade sedan hur den 30-åriga mannen gick till attack."
 • "Bussens kameror visar sedan hur 30-åringen plötsligt gick till attack, beväpnad med en påse med okänt innehåll."
 • "En man gick till attack med en hammare mot en annan man i ett motionsspår på Västra mark i Karlskrona."
 • "En annan av passagerarna gick då till våldsam attack med sparkar och slag."
 • "Gick till attack med hammare i motionsspår"
 • "Minst två personer skadades i bråket där några av de misstänkta gärningsmännen ska ha gått till attack med järnrör och kroksabel."
 • "Plötsligt rasslade det till och en mink gick till attack och satte tänderna i hennes kind."
 • "Häktad för attack med kniv"

Ordet attack har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom medicin
militärväsen
medicin

Vad betyder attack inom militärväsen ?

plötslig offensiv åtgärd för att (fysiskt) försöka (och eventuellt lyckas) skada eller förstöra någon eller något

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till attack (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till attack (inom militärväsen)

Relaterat till attack (inom militärväsen)

drivning

anfall

våldsamhet

Ordet attack inom medicin

Diskussion om ordet attack

 • - 2009-03-10

  finns på tivoli

attack

attacks
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till attack (inom medicin)

Hur används ordet attack

 • "The flutist should have a wide variety of tonguing, from no attack in soft passages..."
 • "the attack began at dawn"
 • "Vid en annan liknande attack skadades ytterligare fyra soldater, och tre barn skadades när de kom i vägen för upprorsmännens kulor i ett attentat mot ett bostadsområde."
 • "” Israels attack mot Damaskus förstäder kommer att leda till allvarliga konsekvenser för Tel Aviv ”"
 • "Köpenhamn : Den svenske medborgaren Munir Awad var med och planerade en våldsam attack mot Jyllands-Postens och Politikens tidningshus i Köpenhamn och domen mot honom, på tolv års fängelse, slogs i går fast i Köpenhamn."
 • "Israelisk attack väcker många frågor"
 • "Under sexdagarskriget 1967 gick det inringade Israel till attack och erövrade de syriska Golanhöjderna."
 • "– Jag tror att det är ett steg framåt, men varje gång vi har förhandlat har det varit den andra sidan som inte har hållit sina åtaganden, sade Ali Akbar Salehi som i iransk tv också var kritisk till att USA, trots närmandet, fortfarande inte utesluter en militär attack."
 • "Här försöker i alla fall Niklas Nordgren gå till attack mot Mats Rosseli Olsen och Oliver Bohm."
 • "they won the game with a 10-hit attack in the 9th inning"
 • "The government has come under attack from all sides for cutting education spending"
 • "an attack of diarrhea"
 • "his attack on the problem was misguided"

Ordet attack har 7 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sport
 • Inom bildligt
 • Inom medicin
 • Inom sjöfart
 • Inom musik
 • Inom generell
allmänt
sport
bildligt
medicin
sjöfart
musik
generell

Vad betyder attack inom allmänt ?

to try to hurt or defeat someone or something using violence

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till attack (inom allmänt)

Möjliga synonymer till attack (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet attack inom sport

an offensive move in a sport or game

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till attack (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet attack inom bildligt

an assault on someone

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till attack (inom bildligt)

Möjliga synonymer till attack (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet attack inom medicin

a sudden occurrence of an uncontrollable condition

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till attack (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet attack inom sjöfart

turning your attention to a problem or a job etc.

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till attack (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till attack (inom sjöfart)

Ordet attack inom musik

a decisive manner of beginning a musical tone or phrase

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till attack (inom musik)

Ordet attack inom generell

when you say something to strongly criticize someone or something

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till attack (inom generell)

Diskussion om ordet attack

attack

attack
attacked
attacked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till attack (inom generell)

Hur används ordet attack

 • "Hitler attacked Poland on September 1, 1939 and started World War II"
 • "The visting team started to attack"
 • "The editors of the left-leaning paper attacked the new House Speaker"
 • "I attacked the problem as soon as I got out of bed"

Ordet attack har 3 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom allmänt
 • Inom generell
militärväsen
allmänt
generell

Vad betyder attack inom militärväsen ?

launch an attack or assault on; begin hostilities with, as in warfare take the initiative and go on the offensive: "The Serbs attacked the village at night"

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till attack (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till attack (inom militärväsen)

Ordet attack inom allmänt

attack verbally, in speech or writing

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till attack (inom allmänt)

Möjliga synonymer till attack (inom allmänt)

Ordet attack inom generell

set to work upon; turn one's energies vigorously to a task

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till attack (inom generell)

Diskussion om ordet attack