seizure

seizures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till seizure

Hur används ordet seizure

  • "he suffered an epileptic seizure"

Ordet seizure har 5 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom medicin
  • Inom litteratur
  • Inom generell
  • Inom spel
juridik
medicin
litteratur
generell
spel

Ordet seizure inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till seizure (inom juridik)

Ordet seizure inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till seizure (inom medicin)

Ordet seizure inom litteratur

a sudden occurrence (or recurrence) of a disease

Synonymer till seizure (inom litteratur)

Ordet seizure inom generell

the taking possession of something by legal process

Synonymer till seizure (inom generell)

Ordet seizure inom spel

Synonymer till seizure (inom spel)

Möjliga synonymer till seizure (inom spel)

Diskussion om ordet seizure