attachment

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet attachment

 • "De skickar mail som ser ut som att de kommer från en anställd eller en chef med ett ” attachment ” där det står ” kan ni titta på det här ”."

Vad betyder attachment inom media ?

tillsats, bihang

Möjliga synonymer till attachment

Diskussion om ordet attachment

 • - 2009-02-28

  psykologi: anknytning

 • - 2010-04-09

  anknytning i spädbarnålder mellan förälder och barn

 • - 2011-10-07

  tillgivenhet

attachment

attachments
Substantiv

Översättningar

Ordet attachment har 7 betydelser

 • Inom data
 • Inom juridik
 • Inom militärväsen
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom byggnadskonst
 • Inom religion
data
juridik
militärväsen
medicin
generell
byggnadskonst
religion

Ordet attachment inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till attachment (inom data)

Ordet attachment inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till attachment (inom juridik)

Ordet attachment inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till attachment (inom militärväsen)

Ordet attachment inom medicin

a feeling of affection for a person or an institution

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till attachment (inom medicin)

Möjliga synonymer till attachment (inom medicin)

Ordet attachment inom generell

a supplementary part or accessory

the act of attaching something

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till attachment (inom generell)

Möjliga synonymer till attachment (inom generell)

Ordet attachment inom byggnadskonst

a connection that fastens things together

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till attachment (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till attachment (inom byggnadskonst)

Ordet attachment inom religion

faithful support for a religion or cause or political party

Översättningar (inom religion)

Synonymer till attachment (inom religion)

Möjliga synonymer till attachment (inom religion)

Diskussion om ordet attachment

 • - 2011-03-27

  Förslag till översättning - Anknytning

 • - 2011-10-07

  fästandet