Love

Namn [-]

Översättningar

Hur används ordet Love

 • "I dagarna tvingades Peace & Love i Borlänge ställa in."
 • "Sarah Klangs debutskiva ” Love In The Milky Way ” har hyllats och hon har också gjort uppmärksammade framträdanden i bland annat SVT:s På Spåret och på P3 Guld-galan."
 • "Under måndagen presenteras även Live Green Swedens nya expansionchef Sara Olsson som tidigare varit VD för Peave & Love."
 • "I vissa bostadsområden bor många inrikes födda och i andra bostadsområden många utrikes födda, säger Love Börjeson till SVT."
 • "Man ska inte överdriva resultaten heller, säger Love Börjeson."
 • "Samtidigt vill Love Börjeson poängtera att Sverige har en låg segregation om man jämför internationellt."
 • "– Det finns konsensus över blocksgränserna om att där det är hög mångfald och låg segregation, då har man arbetat med ett blandat boende med olika upplåtelseformer, säger Love Börjeson och nämner Upplands Väsby som ett exempel."
 • "Om dessa grupper bor i separata bostadsområden är segregationen hög, enligt Love Börjesons variabler."
 • "För att skapa en hög integration och en låg segregation anser Love Börjeson att bostadsfördelningen måste blandas mer."
 • "Det är i senioranalytikern Love Börjesons rapport"

Vad betyder Love inom namn ?

ett könsneutralt förnamn (''sällsynt som kvinnonamn'')'''Statistiska centralbyrån''' (2020) [https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/nyfodda--efter-namngivningsar-och-tilltalsnamn-topp-100/pojknamn/ Namn – nyfödda pojkar 2019, topp 100] Love på plats 39.; ''svensk variant av'' franska mansnamnet Louis ''alternativt'' kvinnonamnet Louise

Översättningar

love

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till love

love

loves
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet love

 • "he hadn't had any love in months"
 • "his lovemaking disgusted her"
 • "I met the love of my life in Italy"
 • "declaration of love"
 • "love is blind"
 • "What have you done, my love?"
 • "From Venice with love"
 • "The game now stands at forty-love"
 • "children need a lot of love"
 • "his love for his work"
 • "the theater was her first love" or "he has a passion for cock fighting"
 • "she was his first love"
 • "their love left them indifferent to their surroundings"
 • "it was 40 love"

Ordet love har 10 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
medicin
generell
fåglar
generell
generell
generell
vardagligt
generell
generell
ALLMÄNT

Vad betyder love inom medicin ?

a strong positive emotion of regard and affection

Översättningar

Synonymer till love

Möjliga synonymer till love

Vanligast betydelse av ordet love inom generell

Mindre vanlig betydelse av ordet love inom fåglar

tennis

Översättningar

Möjliga synonymer till love

Mindre vanlig betydelse av ordet love inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till love

Mindre vanlig betydelse av ordet love inom generell

Ordet love inom generell

any object of warm affection or devotion

Ordet love inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till love

Möjliga synonymer till love

Ordet love inom generell

a deep feeling of sexual desire and attraction

Ordet love inom generell

a score of zero in tennis or squash

Ordet love inom ALLMÄNT

Synonymer till love

Möjliga synonymer till love

love

love
loved
loved
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet love

 • "I love you, and I always will!"
 • "She loves her husband deeply"
 • "She loves her boss and works hard for him"
 • "I love French food"
 • "This student makes love with everyone in her dorm"

Ordet love har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom sex
ALLMÄNT
ALLMÄNT
sex

Vad betyder love inom ALLMÄNT ?

have a great affection or liking for be enamored or in love with

Översättningar

Ordet love inom ALLMÄNT

get pleasure from

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till love

Ordet love inom sex

have sexual intercourse with

Översättningar

Synonymer till love

Möjliga synonymer till love

Love

Namn

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska