sweetheart

sweethearts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sweetheart

Hur används ordet sweetheart

  • "he's a sweetheart"

Ordet sweetheart har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom irländsk engelska
  • Inom generell
  • Inom mat
vardagligt
irländsk engelska
generell
mat

Ordet sweetheart inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till sweetheart (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sweetheart (inom vardagligt)

Ordet sweetheart inom irländsk engelska

a person loved by another person

Översättningar (inom irländsk engelska)

Synonymer till sweetheart (inom irländsk engelska)

Möjliga synonymer till sweetheart (inom irländsk engelska)

Ordet sweetheart inom generell

any well-liked individual

Ordet sweetheart inom mat

Synonymer till sweetheart (inom mat)

Möjliga synonymer till sweetheart (inom mat)

Diskussion om ordet sweetheart