flame

flame
flamed
flamed
Verb

Översättningar

Ordet flame har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom norgespec
medicin
norgespec

Vad betyder flame inom medicin ?

be in flames or aflame

Översättningar

Svenska

Synonymer till flame

Möjliga synonymer till flame

Ordet flame inom norgespec

criticize harshly, on the e-mail

Översättningar

Möjliga synonymer till flame

flame

flames
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flame har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet flame inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till flame

Möjliga synonymer till flame

Ordet flame inom generell

Översättningar

Svenska

Synonymer till flame