animadvert on

animadvert on
animadverted on
animadverted on
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till animadvert on