burn up

burn up
burnt up
burnt up
Verb

Översättningar

Ordet burn up har 5 betydelser

  • Inom slang
  • Inom medicin
  • Inom veterinärmedicin
  • Inom generell
  • Inom musik
slang
medicin
veterinärmedicin
generell
musik

Vanligast betydelse av ordet burn up inom slang

Översättningar

Synonymer till burn up

Möjliga synonymer till burn up

Vanlig betydelse av ordet burn up inom medicin

Översättningar

Synonymer till burn up

Möjliga synonymer till burn up

Mindre vanlig betydelse av ordet burn up inom veterinärmedicin

Översättningar

Synonymer till burn up

Möjliga synonymer till burn up

Mindre vanlig betydelse av ordet burn up inom generell

Översättningar

Synonymer till burn up

Möjliga synonymer till burn up

Ovanlig betydelse av ordet burn up inom musik

Översättningar

Möjliga synonymer till burn up