go up

go up
gone up
went up
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet go up

  • "New buildings are going up everywhere"

Ordet go up har 8 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom militärväsen
  • Inom ekonomi
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom häst
  • Inom slang
  • Inom religion
biologi
militärväsen
ekonomi
sjöfart
generell
häst
slang
religion

Ordet go up inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Ordet go up inom militärväsen

Synonymer till go up (inom militärväsen)

Ordet go up inom ekonomi

Synonymer till go up (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till go up (inom ekonomi)

Ordet go up inom sjöfart

Synonymer till go up (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till go up (inom sjöfart)

Ordet go up inom generell

be erected, built, or constructed

Ordet go up inom häst

Synonymer till go up (inom häst)

Möjliga synonymer till go up (inom häst)

Ordet go up inom slang

Synonymer till go up (inom slang)

Möjliga synonymer till go up (inom slang)

Ordet go up inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till go up (inom religion)

Möjliga synonymer till go up (inom religion)

Diskussion om ordet go up